There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 14 października 2019. Imieniny: Liwii, Kaliksta, Bernarda

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice

Gmina Stoszowice przystąpiła do Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t.: "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".


W maju 2016 r. rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, wspólnie z sołtysami o możliwości składania wniosków do programu http://www.stoszowice.pl/news-488-KOMUNIKAT_dotyczacy_usuwania_azbestu.html


Po zebraniu wniosków mieszkańców (do programu zgłosiło się 33 osoby), złożyliśmy w lutym 2017 r. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice” na łączną wartość 99.543,84 zł


Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 161/2017 z dnia 09.03.2017 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 84.612,26 zł (85 % wartości zadania).


W wyniku przeprowadzonego postępowania w kwietniu br.: http://stoszowice.probip.pl/zamowienia,do,30,000,euro/2017.html


Został wybrany wykonawca zadania: ZGK GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn, który w terminie od maja do września 2017 r. zdemontował i odebrał płyty azbestowe z 39 posesji na łączną liczbę 164,910 Mg na ogólną wartość 76.683,13 zł z czego 85 % tj. 65.180,66 zł (wartość dofinansowania z WFOŚiGW), 15 % tj. 11.502,47 zł wkład własny właścicieli nieruchomości.


Odnośnik do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl

 

 

 

Po zebraniu 19 wniosków od mieszkańców gminy Stoszowice dnia 14.02.2018 roku został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział Wałbrzych wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie pn.*" Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice" na łączną wartość 29.954 zł*

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 185/2018 z dnia 15.03.2018 Gmina Stoszowice otrzymała dotację w kwocie 29.954 zł (85% wartości zadania).

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca zadania : Środowisko i Innowacja Sp. z o.o, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15


Pobierz załączniki:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Pobierz plik [0.72MB]

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STOSZOWICE NA LATA 2013 - 2032
Pobierz plik [7.88MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony