Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Przedborowa

Przedborowa jest dużą wsią na Przedgórzu Sudeckim, wzmiankowana już w 1283 r., jako posiadłość rycerska. W układzie miejscowości zachowało sie kilka wartościowych obiektów, do kóorych zaliczają się zespół kościelny oraz zespół dworski - oba wpisane do rejestru zabytków. Gotycki kościół Świętej Jadwigi zbudowany został w XIV w., a gruntownie przebudowany na renesansowy w XVI w., oraz w latach 1681 i 1773. Powstanie zespołu dworskiego datowane jest natomiast na przelom XVIII i XIX w.

Przedborowa posiada bardzo korzystne warunki glebowo-klimatyczne, sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Zlokalizowane jest tu również eksploatowane złoże sjenitu. We wsi działa kilka zakładów obróbki kamienia, a także piekarnia, sklepy spożywcze.

Funkcjonuje tu również Zespół Szkolno-Przedszkolny i filia Gminnej Biblioteki Publicznej , w której znajduje się punkt dostępu do Internetu w ramach gminnej sieci szerokopasmowej E-vita. We wsi bardzo aktywnie działa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przedborowa, Koziniec i Różana"Prze-Ko-Ra", które podejmuje szereg działań na rzecz lokalnej społeczności.

 

Oficyna dworska
Budynek mieszkalny (nr.64, ob. 113) dawna oficyna dworska, wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w., Przebudowany w pocz. XX w. Prostokątny, murowany, dwutraktowy, dwukondygnacjowy, nakryty dachem dwuspadowym. Na uwagę zasługuje inny zespół dworski (nr 100, 99).

Kościół
Kościół parafialny Św. Jadwigi, wzmiankowany w 1283 r. Pierwotna budowla nie znana. W 1292 r. wymieniony proboszcz Bertold. Obecny gotycki wzniesiony na przełomie XV i XVI w., odbudowany po pożarze w 1609 r. ponownie przebudowany w 1773 r., restaurowany w XIX w. Orientowany, murowany, jednonawowy, oskarpowany, z zachodnią wieżą zwieńczoną renesansową attyką. Wnętrze nawy nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, prezbiterium zaś sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Skromne wyposażenie barokowe, pochodzi z 1 poł. XVIII w.

Ciekawostki

  • Najstarsze domy mieszkalne (nr 7,10,45,67), pochodzą z 1870 roku.

 

 

 


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony