Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Przypomnienie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - terminy i obowiązki
2022-01-17 14:41:40

Przypominamy że do 30 czerwca 2022 każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w swoim budynku mieszkalnym oraz w budynkach niemieszkalnych, a w przypadku nowo powstałych budynków w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Sposób złożenia deklaracji:

- Drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (przy użyciu profilu zaufanego), dostępnego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl

- W formie papierowej listownie (list polecony) na adres: Urząd Gminy Stoszowice, Stoszowice 97, 857-213 Stoszowice.

- W formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy w Stoszowicach.

TERMINY:

w terminie 12 miesięcy, tj. od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., dla budynków już istniejących, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw;

w przypadku nowo powstałych budynków w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 Zachęcamy do obejrzenia filmu dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwości składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Link do filmu znajdą Państwo pod adresem – https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Poniżej znajdą Państwo również deklaracje do pobrania i ulotkę informacyjną:


Pobierz załączniki:

Ulotka informacyjna
Pobierz plik [0.27MB]

Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji
Pobierz plik [2.63MB]

Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji
Pobierz plik [0.27MB]

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B
Pobierz plik [0.55MB]

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A
Pobierz plik [0.42MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony