Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: czwartek, 24 sierpnia 2017. Imieniny: Jerzego, Bartosza, Haliny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Dokumenty do pobrania

 


Pobierz załączniki:

Wniosek o wpis do działalności gospodarczej - wzór 2017r.
Pobierz plik [0.08MB]

Załączniki działalność gospodarcza - wzór 2017r.
Pobierz plik [1.74MB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Pobierz plik [0.13MB]

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZIEZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
Pobierz plik [0.4MB]

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w placówce gastronomicznej.
Pobierz plik [0.08MB]

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w placówce handlowej.
Pobierz plik [0.08MB]

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobierz plik [0.06MB]

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Pobierz plik [0.06MB]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIECIE DRZEW / KRZEWÓW (2015r.)
Pobierz plik [0.11MB]

Deklaracje odpay komunalne dla dmoków letniskowych i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pdf)
Pobierz plik [0.19MB]

Deklaracje odpay komunalne dla dmoków letniskowych i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (doc)
Pobierz plik [0.03MB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (pdf)
Pobierz plik [0.15MB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (doc)
Pobierz plik [0.04MB]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Pobierz plik [0.15MB]

Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy
Pobierz plik [0.1MB]

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały
Pobierz plik [0.12MB]

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Pobierz plik [0.09MB]

Zgłoszenie udziału w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ II)
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pobierz plik [0.04MB]

Karta informacyjna przedsięwzięcia
Pobierz plik [0.05MB]

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz plik [0.1MB]

Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Stoszowice
Pobierz plik [0.12MB]

Stawki za wywóz odpadów
Pobierz plik [0.05MB]

Sposób segregacji odpadów
Pobierz plik [0.09MB]

Informacja dla osób prowadzących zbiórkę selektywną do worków 2015
Pobierz plik [0.42MB]

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok
Pobierz plik [0.19MB]

Stawki gospodarowania odpadami komunalnymi 2015
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o zaopiniowanie proponowanego podziału nieruchomości
Pobierz plik [0.13MB]

Zgłoszenie udziału w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ II)
Pobierz plik [0.21MB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Pobierz plik [0.1MB]

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu
Pobierz plik [0.07MB]

Informacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz plik [0.05MB]

Wykaz kodów pocztowych dla miejscowości Gminy Stoszowice
Pobierz plik [0.04MB]

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od dnia 01 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r.
Pobierz plik [0.68MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Wybory uzupełniające 2017
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony