There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 14 października 2019. Imieniny: Liwii, Kaliksta, Bernarda

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Dokumenty do pobrania

 


Pobierz załączniki:

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2019
Pobierz plik [0.18MB]

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2019
Pobierz plik [0.45MB]

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji wolno żyjących kotów lub uśpienia ślepych miotów
Pobierz plik [0.28MB]

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Pobierz plik [0.32MB]

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w placówce gastronomicznej.
Pobierz plik [0.08MB]

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w placówce gastronomicznej.
Pobierz plik [0.08MB]

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW WERSJA .PDF
Pobierz plik [0.19MB]

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW wersja .DOC
Pobierz plik [0.02MB]

Karta informacyjna przedsięwzięcia
Pobierz plik [0.05MB]

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW .doc
Pobierz plik [0.06MB]

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - wzór 2018
Pobierz plik [0.33MB]

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia
Pobierz plik [0.07MB]

WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Pobierz plik [0.06MB]

OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Pobierz plik [0.09MB]

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia – koncesja (wzór 2018)
Pobierz plik [0.08MB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Pobierz plik [0.13MB]

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZIEZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
Pobierz plik [0.4MB]

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIECIE DRZEW / KRZEWÓW (2015r.)
Pobierz plik [0.11MB]

Deklaracje odpay komunalne dla dmoków letniskowych i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pdf)
Pobierz plik [0.19MB]

Deklaracje odpay komunalne dla dmoków letniskowych i cele rekreacyjno-wypoczynkowe (doc)
Pobierz plik [0.03MB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (pdf)
Pobierz plik [0.15MB]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (doc)
Pobierz plik [0.04MB]

Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy
Pobierz plik [0.1MB]

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały
Pobierz plik [0.12MB]

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Pobierz plik [0.09MB]

Zgłoszenie udziału w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ II)
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pobierz plik [0.04MB]

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Pobierz plik [0.1MB]

Informacje o gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Stoszowice
Pobierz plik [0.12MB]

Stawki za wywóz odpadów
Pobierz plik [0.05MB]

Sposób segregacji odpadów
Pobierz plik [0.09MB]

Informacja dla osób prowadzących zbiórkę selektywną do worków 2015
Pobierz plik [0.42MB]

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok
Pobierz plik [0.19MB]

Stawki gospodarowania odpadami komunalnymi 2015
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o zaopiniowanie proponowanego podziału nieruchomości
Pobierz plik [0.13MB]

Zgłoszenie udziału w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ II)
Pobierz plik [0.21MB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego/wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Pobierz plik [0.1MB]

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pobierz plik [0.07MB]

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Pobierz plik [0.09MB]

Wniosek o zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu
Pobierz plik [0.07MB]

Informacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz plik [0.05MB]

Wykaz kodów pocztowych dla miejscowości Gminy Stoszowice
Pobierz plik [0.04MB]

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od dnia 01 grudnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2015 r.
Pobierz plik [0.68MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony