There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 14 października 2019. Imieniny: Liwii, Kaliksta, Bernarda

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- administracji w Gminie Stoszowice

„ Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- administracji w Gminie Stoszowice”
W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-usługi i otwarte zasoby publiczne),
Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-044/15


Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania
e-usług publicznych oraz tworzenie i rozwój nowych e-usług publicznych pomiędzy administracją a mieszkańcami. Dzięki realizacji projektu zapewniony zostanie dostęp do informacji o Gminie Stoszowice, dla mieszkańców, przedsiębiorców, osób zainteresowanych, stworzona zostanie możliwość interaktywnego kontaktu drogą elektroniczną z Urzędem Gminy Stoszowice. W ramach projektu będą realizowane e-usługi, których zadaniem będzie wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji dla Gminy Stoszowice pozwalających na bezpieczną wymianę informacji pomiędzy Urzędem a: pracownikami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi, mieszkańcami, lokalnymi przedsiębiorstwami pozwoli to na:
- zwiększenie dostępności do różnych usług on-line;
- wzrost spraw załatwianych drogą elektroniczną;
- sprawniejsza obsługa obywateli (skrócony czas, dostępność dla klientów);
- usprawnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych w Gminie Stoszowice.
W ramach projektu wymieniona zostanie infrastruktura komputerowa i serwerowa w siedzibie Gminy Stoszowice co pozwoli na szybszą i efektywniejszą pracę urzędników a także zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania
i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wprowadzone zostaną dodatkowe elementy zabezpieczające i usprawniające wykonywanie kopii zapasowych oraz ich przechowywania. W ramach podniesienia funkcjonalności działania gminnego zarządzania kryzysowego zostaną wprowadzone rozwiązania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stoszowice. Wspomoże to i usprawni komunikację pomiędzy gminnym zarządzeniem kryzysowym a jednostkami ochotniczych straży pożarnych w przypadku większych zagrożeń i długotrwałych akcji. Ponadto między innymi planowany jest zakup infokiosków, kamer do monitoringu, uruchomienie kamer w miejscach atrakcyjnych turystycznie z dostępem online czy też stacji meteorologicznych.

 


Pobierz załączniki:

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
Pobierz plik [0.08MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony