Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: niedziela, 26 marca 2017. Imieniny: Larysy, Emanyela, Teodora

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Położenie

Większa część gminy położona jest w granicach przedsudeckiego obszaru Dolnego Śląska, od zachodu zamknietego pasmem Gór Sowich i Bardzkich. Od północy teren gminy zamykają Wzgórza Bielawskie, które tworzą różnej wysokości (350 do 450m n.p.m.) pagórki porozdzielane obniżeniami i przełęczami, które nie stanowią wyraźnie zwartych masywów czy pasm.

Od południa obszar gminy zamknięty jest przez Masyw Grochowej, zwarty pagór twardzielowy na przedpolu Gór Bardzkich z wyraźnym grzbietem masywu (z najwyższym szczytem Brzeźnica – 492 m n.p.m.) o przebiegu rownoleżnikowym. Strome stoki podnoszą walory krajobrazowe okolicy.

W całosci na terenie gminy znajduje się Obniżenie Stoszowic, stanowiące płaskie obniżenie pomiędzy wymienionymi Wzgórzami Bielawskimi a Masywem

Grochowej. Obniżenie wznosi sie nieznacznie w kierunku krawędzi Gór Sowich i Bardzkich, i jest rozcięte stosunkowo płytkimi dolinami cieków wodnych.
 
      Teren gminy obejmuje również część Gór Sowich i Bardzkich rozdzielonych Przełeczą Srebrną, i tworzących pasma o przeciętnej wysokosci 630-825 m n.p.m. Są to góry charakteryzujące się wyraźnymi uskokami i stromymi zboczami przechodzącymi ku górze w szeroką wierzchowinę. Typowe są również stromościenne doliny potoków rozcinające stoki górskie. W obrębie Gór Bardzkich wyróżnia się ponadto mikroregion Kotliny Żdanowej, będącej kotlinowatym obniżeniem erozyjno-demudacyjnym związanym z malo odpornymi lupkami dewonskimi wśród skał gnejsowych.

      Gmina Stoszowice położona jest na styku trzech powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Leży na zachód od Ząbkowic Śląskich i na południe od Dzierżoniowa i bezpośrednio graniczy: od północy z gminami Dzierżoniow, Piława Górna, od wschodu z gminą Ząbkowice Śląskie, od zachodu z gminą Nowa Ruda, od poludnia z gminami Klodzko i Bardo.

Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka, droga nr 385 z Grodkowa do przejscia granicznego w Tłumaczowie przez Stoszowice, Budzów, Srebrnó Górę. Gminę przecina ponadto kilka dróg powiatowych.
    

Duże obszary gminy Stoszowice wchodzą w skład wielkoobszarowego systemu obszarów chronionych, które tylko w bylym województwie wałbrzyskim zajmują około 33% powierzchni i obejmują całe pasmo Sudetów. W sklad systemu wchodzą: Park Narodowy Gór Stołowych, cztery parki krajobrazowe: Książański Park Krajobrazowy, Snieżnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich (znajdujący sie częściowo na terenie gminy Stoszowice) i Ślężański Park Krajobrazowy. Ponadto system obejmuje kilkanaście rezerwatów przyrody w tym jeden Cisowa Góra, który położony na terenie gminy.


Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Wybory uzupełniające 2017
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony