There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: piątek, 22 listopada 2019. Imieniny: Cecylii, Wszemily, Stefana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoszowice

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoszowice”
W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego Ze Środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Osi Priorytetowej 3- Gospodarka Niskoemisyjna , 3.3 –Efektywność Energatyczna W Budynkach Użyteczności Publicznej I Sektorze Mieszkaniowym, Poddziałanie 1 Osi – 3.3.1 Efektywność Energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym OSI.


Trzy obiekty z terenu gminy przejdą gruntowną termomodernizację. Będzie to budynek po gimnazjum
w Budzowie, szkoła podstawowa w Grodziszczu oraz obiekt po byłej szkole podstawowej w Stoszowicach, który kilka lat temu został przekształcony na cele społeczne, a aktualnie umiejscowiony jest w nim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach prac przewiduje się wykonanie kompleksowej modernizacji trzech budynków, polegającej m.in. na wymianie okien, instalacji elektrycznych, a także instalacji centralnego ogrzewania. Obiekty zostaną również ocieplone tam gdzie jest to możliwe, dzięki czemu ogrzewanie budynków przez zastosowanie pomp ciepła będzie dużo tańsze. Termomodernizacja tych obiektów przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla na terenie gminy oraz pozwoli na ograniczenie strat ciepła
w wymienionych obiektach. Kwota, jaka została przyznana gminie Stoszowice przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynosi 2,2 mln zł, przy czym całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na 3,1 mln zł.

 


Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony