There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 14 października 2019. Imieniny: Liwii, Kaliksta, Bernarda

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Mikołajów

 

Mikołajów to bajkowo położona miejscowość w obniżeniu pomiędzy Górami Bardzkimi a Masywem Grochowej. Wieś położona jest na wysokości około 350 m.n.p.m. Jej dolna część rozciąga się w strefie sudeckiego uskoku brzeżnego. Górna część wciska się w stromą i zalesioną dolinę prawego dopływu Wełny, podchodzącą pod Przełęcz Mikołajowską. Od północnego zachodu nad sołectwem góruje Dębiec z Dworską Górą na krawędzi Grzbietu Zachodniego, od południowego wschodu Jeleniec z Łysą Górą.


Do wsi należą rozległe lasy. Rośnie tu piękny okaz cisu, będący pomnikiem przyrody. Wieś i jej okolice posiadają walory krajoznawcze związane z sąsiedztwem rezerwatów cisów. W epoce lodowcowej przez Góry Bardzkie przewinął się lodowiec. Jego ślady są tu stale widoczne w postaci głazów narzutowych i osadów stożków napływowych u wylotu doliny.

 

Historia:
Mikołajów powstał prawdopodobnie w 2 poł. XIII wieku., w okresie kolonizacji przesieki śląskiej, która biegła u stóp Gór Bardzkich, stanowił królewszczyznę.

Do rozwoju tutejszego osadnictwa przyczynili się cystersi z klasztoru w Kamieńcu. Książe śląski Henryk Brodaty (1228-1238) podarował kamienieckim mnichom rozległą górską puszczę (destertum magnum) wtedy to powstał min. Mikołajów. Pierwsza wzmianka o Mikołajowie pochodzi z 1263 roku wtedy to nosił on nazwę Niklasdorf, w 1305 r. używano nazwy Nicolai villa, w 1480 roku Nicklasdorf, w 1747 roku ponownie przywrócono nazwę Niklasdorf, wreszcie po1945 roku nadano polską nazwę Mikołajów.


Kościół w Mikołajowie:
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena wzniesiony w 1853 roku jako kaplica mszalna. Salowy z wieżyczką - sygnaturką. Wewnątrz skromne wyposażenie z poł XIX wieku.


Zespół dworski:
Gospoda z 1732 r. przebudowana w 1 poł. XIX w. ob. nr 5

Fortyfikacje:
W sąsiedztwie wsi zachowały się forty typu redutowo - szańcowego, stanowiące ogniwa pierścienia obronnego twierdzy w Srebrnej Górze. Pochodzą w większości z XVIII w., a przebudowane były w latach 1760 - 63 i następnie ponownie wg projektu gen. hr. a. von Gneisenau w 1813 r. Na ziemiach Mikołajowa znajduje się fort nr 10.

Ciekawostki:

  • Dom mieszkalny nr 16 z ok. 1870 roku.
  • Przy drodze stoi krzyż z XIX wieku.
  • We wsi rośnie mający ok. 500 lat cis drzewiasty będący pomnikiem przyrody.

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony