There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: niedziela, 15 września 2019. Imieniny: Albina, Nikodema, Marii

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Projekt "Góry Sowie przyjazne rowerzystom - transgraniczne trasy rowerowe"
 
Projekt współfinansowany ze œśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis "Przekraczamy Granice"
Projekt: "Góry Sowie przyjazne rowerzystom - transgraniczne trasy rowerowe"
Całkowity koszt mikroprojektu wynosi 9 946,60 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Mikroprojektu wynosą 9 946,60 EUR
Dofinansowanie Mikroprojektu do kwoty 8 454,61 EUR
Celem projektu jest popularyzacja tras rowerowych, które przyczyniają się do rozprzestrzenienia wśród mieszkańców obu stron - polskiej i czeskiej - sportu, turystyki i rekreacji. Nowe trasy rowerowe, które będą połączone z trasami gmin Bardo i Złoty Stok, podniosę atrakcyjność transgranicznych tras rowerowych. 
Projekt obejmuje koncepcję i wyznaczenie nowej trasy rowerowej typu "singeltrack" od Przełęczy Gołębiej do Przełęczy Wilczej. W 2014 r. powstała Strefa MTB Sudety, strefa posiada 497 km oznakowanych tras rowerowych utworzonych na terenie 8 gmin, na terenie naszej gminy utworzono ok. 68 km tras. Jest to największy i pierwszy tego typu obszar w Polsce górskich tras rowerowych, jednolicie oznakowany. Strefa MTB Sudety obejmuje swoim zasięgiem tereny od Przełęczy Srebrnej do Mieroszowa. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć koncepcję trasy typu "singeltrack", która docelowo będzie łączyć się z trasami rowerowymi w gminach Bardo i Złoty Stok, ta sieć tras po stronie polskiej, łączyć się będzie z trasami po stronie czeskiej. W ramach projektu wykonane będą również ulotki promocyjne oraz reklama na bilbordach po obu stronach granicy.
Bilbord wykonany w ramach projektu

Ulotka promocyjna wykonana w ramach projektu

Trwałość projektu
Ulotka promocyjna 2016 r.
 
http://www.strefamtbsudety.pl/
http://www.pmbike-experts.pl/trasy-mtb/
https://www.facebook.com/trasy.enduro.srebrna.gora/

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony