Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: czwartek, 21 września 2017. Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt "Góry Sowie przyjazne rowerzystom - transgraniczne trasy rowerowe"
 
Projekt współfinansowany ze œśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis "Przekraczamy Granice"
Projekt: "Góry Sowie przyjazne rowerzystom - transgraniczne trasy rowerowe"
Całkowity koszt mikroprojektu wynosi 9 946,60 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Mikroprojektu wynosą 9 946,60 EUR
Dofinansowanie Mikroprojektu do kwoty 8 454,61 EUR
Celem projektu jest popularyzacja tras rowerowych, które przyczyniają się do rozprzestrzenienia wśród mieszkańców obu stron - polskiej i czeskiej - sportu, turystyki i rekreacji. Nowe trasy rowerowe, które będą połączone z trasami gmin Bardo i Złoty Stok, podniosę atrakcyjność transgranicznych tras rowerowych. 
Projekt obejmuje koncepcję i wyznaczenie nowej trasy rowerowej typu "singeltrack" od Przełęczy Gołębiej do Przełęczy Wilczej. W 2014 r. powstała Strefa MTB Sudety, strefa posiada 497 km oznakowanych tras rowerowych utworzonych na terenie 8 gmin, na terenie naszej gminy utworzono ok. 68 km tras. Jest to największy i pierwszy tego typu obszar w Polsce górskich tras rowerowych, jednolicie oznakowany. Strefa MTB Sudety obejmuje swoim zasięgiem tereny od Przełęczy Srebrnej do Mieroszowa. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć koncepcję trasy typu "singeltrack", która docelowo będzie łączyć się z trasami rowerowymi w gminach Bardo i Złoty Stok, ta sieć tras po stronie polskiej, łączyć się będzie z trasami po stronie czeskiej. W ramach projektu wykonane będą również ulotki promocyjne oraz reklama na bilbordach po obu stronach granicy.
Bilbord wykonany w ramach projektu

Ulotka promocyjna wykonana w ramach projektu

Trwałość projektu
Ulotka promocyjna 2016 r.
 
http://www.strefamtbsudety.pl/
http://www.pmbike-experts.pl/trasy-mtb/
https://www.facebook.com/trasy.enduro.srebrna.gora/

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Wybory uzupełniające 2017
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony