Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: wtorek, 28 maja 2024. Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 24.04.2024 r
2024-04-18 10:06:15

ZAWIADOMIENIE

O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE

Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia  2019 r.  w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r., poz. 2907) uprzejmie informuję, że 24 kwietnia 2024 r. (środa) godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie wspólnych Komisji Rady Gminy Stoszowice.
 2. Stwierdzenie guorum (prawomocności obrad).
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w zakresie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla zabytków do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stoszowice.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady i z działalności Komisji w okresie kadencji.
 9. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Stoszowice.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
 11. Wolne wnioski i głosy.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony