Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 27 maja 2024. Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego.
2023-05-24 16:42:55

12 maja br. w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego. Dokument ten nakłada na samorządy obowiązek oznakowania terenów gmin jako terenów zagrożonych. Z racji tego, że powiat ząbkowicki został uznany za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy. W związku z tym na drogach wjazdowych na teren powiatu zostały umieszczone przez samorządy gminne tablice informacje „Grypa ptaków strefa objęta zakażeniem”.
Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiem zapisów rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego. W tym nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, ograniczając ich kontakt z dzikimi ptakami, a także karmiąc paszą przechowywaną pod zadaszeniem i pojąc woda ze studni lub z ujęcia wodociągowego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii za nieprzestrzeganie zapisów Rozporządzenia Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego może w drodze decyzji nałożyć karę administracyjną w wysokości
do 5 076,92 zł.


Galeria - Strefa Ptasia Grypa

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony