Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: środa, 08 lutego 2023. Imieniny: Hieronima, Sebastiana, Ireny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Informacje dotyczące sprzedaży węgla i przyjmowania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych w 2023 r.
2023-01-11 15:48:21

Od 10 grudnia 2022 r gmina obsłużyła 169 gospodarstw domowych w zakresie zakupu preferencyjnego węgla. Ostatni transport węgla z przyznanego limitu na rok 2022 przez Polską Grupę Górniczą (PGG), przyjechał do gminy przed świętami i został już rozdystrybuowany wśród mieszkańców. Do końca roku 2022 do urzędu wpłynęło 512 wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Dystrybucja węgla przebiega według kolejności złożonych wniosków, jednak czasami proces ten wydłuża sięze względu na fakt, że część wnioskodawców nie uzupełniła w treści wniosku numerów kontaktowych.

W pierwszych dniach grudnia gmina wystąpiła do przydzielonej spółki PGG z wnioskiem o zwiększenie limitu węgla, na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie otrzymaliśmy jednak w tej kwestii żadnej odpowiedzi. Początkiem stycznia gmina złożyła zamówienie na kolejne dostawy węgla według oferty przedstawionej przez Polską Grupę Górniczą. Ilość węgla, jaka została nam przyznana nie będzie w stanie uwzględnić wszystkich wniosków złożonych w roku 2022 r. w sortymencie węgla orzech. Przyznany limit powinien natomiast  uwzględnić zapotrzebowanie mieszkańców według złożonych wniosków na sortyment ekogroszek. Wraz z podpisanym zamówieniem na przyznany nowy limit węgla w 2023 r. został ponowiony wniosek o zwiększenie limitu dla gminy, tak aby można było zapewnić realizację wszystkich wniosków złożonych przez mieszkańców.


W chwili obecnej czekamy na możliwość uruchomienia odbioru węgla przez PGG. Gdy tylko będzie to możliwe, niezwłocznie zostaną wysłane transporty, które przywiozą węgiel na miejscowe składy. Procedura ta nastąpi najprawdopodobniej po 15 stycznia 2023 r. - dokładny termin nie został jeszcze określony przez PGG.

Gmina Stoszowice nadal będzie realizowała zadania związane z zakupem preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych. Sprzedaż i dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy będzie odbywała się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

Wnioski należy składać w terminie do 28 lutego 2023 r.

Kto może złożyć wniosek?

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowegotj. m.in. osoby, którym wypłacono dodatek węglowy lub które złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony.

(art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Ile można zakupić paliwa stałego?

Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługiwać będzie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 01 stycznia 
2023 r.Zatem dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługują 3 tony węgla. Osoby, które już złożyły wnioski o zakup preferencyjny węgla od Gminy Stoszowice w 2022 r., mogą pozostałą część węgla (max. do 3 ton) dokupić w 2023 r, składając kolejny wniosek (do 28 lutego 2023 r.). Osoby, które nie złożyły wniosku o zakup preferencyjny węgla w 2022 r. mogą ubiegać się o maksymalnie 3 tony węgla.

(rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego).

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o zakup preferencyjny węgla składa się na piśmiew godzinach pracy UrzęduGminy wStoszowicach, zgodnie z obowiązującym wzoremwniosku (zamieszczonym na stronie Urzędui dostępnym w Urzędzie),lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej(w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

(art. 11ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

 

Jak przebiega weryfikacja wniosku?

Weryfikacji wniosku dokonuje się, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku
węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, weryfikacja wniosku o zakup jest dokonywana,
w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania
w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

(art. 12ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

 

Co po pozytywnej weryfikacji wniosku?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po zapewnieniu dostawy węgla przez wskazaną gminie spółkę węglową, wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o przewidywanym terminie odbioru węgla wraz ze wskazaniem właściwego składu węgla na terenie gminy. Przed terminem odbioru węgla, wnioskodawca zobowiązany będzie do wpłaty należności za zakup preferencyjny węgla na rachunek bankowy gminy.

Jakie koszty poniesie wnioskodawca w związku z zakupem węgla?

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złbrutto za tonę paliwa stałego.Do ceny paliwa stałego nie wlicza się kosztów transportu węgla ze wskazanego składu węgla,mieszczącego się na terenie gminy, do gospodarstwa domowego. Cenę transportu określa każdorazowo skład węgla. Dopuszcza się również odbiór węgla własnym transportem, po uprzednim ustaleniu terminu i zasad odbioru ze składem węgla.

(art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).Pobierz załączniki:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023 (PDF)
Pobierz plik [0.25MB]

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023 (DOCX)
Pobierz plik [0.08MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony