Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 sierpnia 2022. Imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETOWEJ w dniu 10.08.2022 r
2022-08-04 18:26:26

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETOWEJ

RADY GMINY STOSZOWICE

            Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907) uprzejmie informuję, że 10 sierpnia 2022 r. (środa) godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji Budżetowej.
  2. Stwierdzenie kworum (prawomocności obrad).
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie wpisanym do rejestru zabytków złożonego przez Parafię Rzymsko-katolicką pw. Św. App. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze na renowację ambony.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.
  5. Sprawy różne.
  6. Wolne wnioski i głosy.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Tadeusz Kowalczyk


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony