Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: piątek, 10 lipca 2020. Imieniny: Sylwany, Witalisa, Antoniego

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Stoszowice.
2020-06-23 14:03:35

Wójt Gminy Stoszowice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Stoszowice w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), informuję o otwartym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego na terenie Gminy Stoszowice. Spis zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września 2020 do 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:

1. pełnoletnich;

2. zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice;

3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;

5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1.  Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeżeli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik,a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy;

2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej;

3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy UrzęduGminy Stoszowice,w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”

2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

3. Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

4. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 74 8 164 517.

Uwaga:

Informuję, że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Stoszowice wynosi: 1

Wzory formularzy do pobrania znajdują się poniżejPobierz załączniki:

Wzory formularzy i oświadczeń
Pobierz plik [1.12MB]

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory Prezydenckie 2020
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony