Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: piątek, 10 lipca 2020. Imieniny: Sylwany, Witalisa, Antoniego

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE 05.02.2020 r.
2020-02-04 14:14:41

Na podstawie regulacji art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r., (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), na podstawie wniosku Wójta Gminy Stoszowice zwołuję sesję na dzień 5 lutego 2020 r. (środa), na godz.9:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice..

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Stoszowice:

2) Stwierdzenie quorum (prawomocności obrad);

3) Przedstawienie porządku obrad;

4) Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice;

5) Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020;

6) Informacja Przewodniczącego Rady;

7) Wolne wnioski i głosy;

8) Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory Prezydenckie 2020
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony