Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: poniedziałek, 25 maja 2020. Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 10.10.2018 r.
2018-10-04 15:58:32

Uprzejmie informuję, że 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 17:00 Dom pod Twierdzą w Srebrnej Górze, ul. Górne Miasto 1C odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stoszowice.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XLVII z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 września 2018 r.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2018 r.
7. Informacja z działalności instytucji kultury za 2017 rok
8. Informacja z wykonania inwestycji i pozyskanych środków zewnętrznych i unijnych w 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoszowice wraz ze zmianami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach działek nr 60, 61/1, 61/2, 61/3, 62, 63/4, 63/5, 63/1, 63/2 i 63/3 w obrębie Stoszowice w gminie Stoszowice.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
/- / Aleksandra Tanona


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory Prezydenckie 2020
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony