Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Aktualności:
thumb
Zawiadomienie o kontroli opróżniani...
ZAWIADOMIENIE O KONTROLIZawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Zgodnie...
Czytaj więcej
thumb
OGŁOSZENIE NABORU DO PROGRAMU STYPEN...
Dolnośląscy Maturzyści, to wasza szansa!W poniedziałek 08.07.2024 rozpoczyna się nabór wniosków o rekomendację do prestiżowego Programu Sty...
Czytaj więcej
thumb
Obwieszczenie o wyłożeniu do public...
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - cz...
Czytaj więcej
thumb
ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dn...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy St...
Czytaj więcej
thumb
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU...
Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia&n...
thumb
20 lat w Unii Europejskiej Ministerst...
20 lat w Unii Europejskiej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...
thumb
Rolniku nie daj się kleszczom!...
Rolniku nie daj się kleszczom!” – tak brzmi hasło kolejnej kampanii prewencyjnej KRUS, której celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych, o...
thumb
ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dn...
ZAWIADOMIENIE O SESJINa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz  15 i §...
thumb
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU...
ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego z...
thumb
Zgłoszenie debata raport o stanie gm...
Zgodnie z art. 28aa  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), wójt co roku do dnia 31 maja przedst...
thumb
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICE o...
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOSZOWICEo złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolon...
thumb
Informacja GUS Wrocław dotycząca an...
W ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na terenie całego kraju przeprowadzane są badania ankietowe: - rolnicze, - gospodarstw domowych, - cen ...
Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony