Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice

Gmina Stoszowice przystąpiła do Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t.: "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".


W maju 2016 r. rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, wspólnie z sołtysami o możliwości składania wniosków do programu http://www.stoszowice.pl/news-488-KOMUNIKAT_dotyczacy_usuwania_azbestu.html


Po zebraniu wniosków mieszkańców (do programu zgłosiło się 33 osoby), złożyliśmy w lutym 2017 r. wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice” na łączną wartość 99.543,84 zł


Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 161/2017 z dnia 09.03.2017 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 84.612,26 zł (85 % wartości zadania).


W wyniku przeprowadzonego postępowania w kwietniu br.: http://stoszowice.probip.pl/zamowienia,do,30,000,euro/2017.html


Został wybrany wykonawca zadania: ZGK GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn, który w terminie od maja do września 2017 r. zdemontował i odebrał płyty azbestowe z 39 posesji na łączną liczbę 164,910 Mg na ogólną wartość 76.683,13 zł z czego 85 % tj. 65.180,66 zł (wartość dofinansowania z WFOŚiGW), 15 % tj. 11.502,47 zł wkład własny właścicieli nieruchomości.


Odnośnik do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl

 

 

 

Po zebraniu 19 wniosków od mieszkańców gminy Stoszowice dnia 14.02.2018 roku został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział Wałbrzych wniosek o udzielenie dofinansowania na zadanie pn.*" Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice" na łączną wartość 29.954 zł*

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 185/2018 z dnia 15.03.2018 Gmina Stoszowice otrzymała dotację w kwocie 29.954 zł (85% wartości zadania).

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca zadania : Środowisko i Innowacja Sp. z o.o, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15


Pobierz załączniki:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Pobierz plik [0.72MB]

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STOSZOWICE NA LATA 2013 - 2032
Pobierz plik [7.88MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony