Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Położenie

Większa część gminy położona jest w granicach przedsudeckiego obszaru Dolnego Śląska, od zachodu zamknietego pasmem Gór Sowich i Bardzkich. Od północy teren gminy zamykają Wzgórza Bielawskie, które tworzą różnej wysokości (350 do 450m n.p.m.) pagórki porozdzielane obniżeniami i przełęczami, które nie stanowią wyraźnie zwartych masywów czy pasm.

Od południa obszar gminy zamknięty jest przez Masyw Grochowej, zwarty pagór twardzielowy na przedpolu Gór Bardzkich z wyraźnym grzbietem masywu (z najwyższym szczytem Brzeźnica – 492 m n.p.m.) o przebiegu rownoleżnikowym. Strome stoki podnoszą walory krajobrazowe okolicy.

W całosci na terenie gminy znajduje się Obniżenie Stoszowic, stanowiące płaskie obniżenie pomiędzy wymienionymi Wzgórzami Bielawskimi a Masywem

Grochowej. Obniżenie wznosi sie nieznacznie w kierunku krawędzi Gór Sowich i Bardzkich, i jest rozcięte stosunkowo płytkimi dolinami cieków wodnych.
 
      Teren gminy obejmuje również część Gór Sowich i Bardzkich rozdzielonych Przełeczą Srebrną, i tworzących pasma o przeciętnej wysokosci 630-825 m n.p.m. Są to góry charakteryzujące się wyraźnymi uskokami i stromymi zboczami przechodzącymi ku górze w szeroką wierzchowinę. Typowe są również stromościenne doliny potoków rozcinające stoki górskie. W obrębie Gór Bardzkich wyróżnia się ponadto mikroregion Kotliny Żdanowej, będącej kotlinowatym obniżeniem erozyjno-demudacyjnym związanym z malo odpornymi lupkami dewonskimi wśród skał gnejsowych.

      Gmina Stoszowice położona jest na styku trzech powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Leży na zachód od Ząbkowic Śląskich i na południe od Dzierżoniowa i bezpośrednio graniczy: od północy z gminami Dzierżoniow, Piława Górna, od wschodu z gminą Ząbkowice Śląskie, od zachodu z gminą Nowa Ruda, od poludnia z gminami Klodzko i Bardo.

Przez teren gminy przechodzi droga wojewódzka, droga nr 385 z Grodkowa do przejscia granicznego w Tłumaczowie przez Stoszowice, Budzów, Srebrnó Górę. Gminę przecina ponadto kilka dróg powiatowych.
    

Duże obszary gminy Stoszowice wchodzą w skład wielkoobszarowego systemu obszarów chronionych, które tylko w bylym województwie wałbrzyskim zajmują około 33% powierzchni i obejmują całe pasmo Sudetów. W sklad systemu wchodzą: Park Narodowy Gór Stołowych, cztery parki krajobrazowe: Książański Park Krajobrazowy, Snieżnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Sowich (znajdujący sie częściowo na terenie gminy Stoszowice) i Ślężański Park Krajobrazowy. Ponadto system obejmuje kilkanaście rezerwatów przyrody w tym jeden Cisowa Góra, który położony na terenie gminy.


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony