Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu

 

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego parku, położonego w zespole parkowo - pałacowym w Grodziszczu. W ramach tego zadania przewiduje się renowację istniejących terenów zieleni, budowę infrastruktury parku i  ścieżek spacerowych. Projekt ma na celu udostępnienie tej ważnej historycznie i kulturowo atrakcji turystycznej dla grup docelowych o szczególnych potrzebach. Budowa odpowiedniej infrastruktury pozwoli na wzrost zainteresowania tym obszarem.

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/002489 pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Grodziszczu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Termin realizacji: 01.08.2020 – 30.04.2021

Wartość projektu:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 35 294,11 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29 999,99 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa: 1 764,70 EUR

Środki finansowe z budżetu gminy: 3 529,42 EUR


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony