Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoszowice

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoszowice”
W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego Ze Środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Osi Priorytetowej 3- Gospodarka Niskoemisyjna , 3.3 –Efektywność Energatyczna W Budynkach Użyteczności Publicznej I Sektorze Mieszkaniowym, Poddziałanie 1 Osi – 3.3.1 Efektywność Energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym OSI.


Trzy obiekty z terenu gminy przejdą gruntowną termomodernizację. Będzie to budynek po gimnazjum
w Budzowie, szkoła podstawowa w Grodziszczu oraz obiekt po byłej szkole podstawowej w Stoszowicach, który kilka lat temu został przekształcony na cele społeczne, a aktualnie umiejscowiony jest w nim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach prac przewiduje się wykonanie kompleksowej modernizacji trzech budynków, polegającej m.in. na wymianie okien, instalacji elektrycznych, a także instalacji centralnego ogrzewania. Obiekty zostaną również ocieplone tam gdzie jest to możliwe, dzięki czemu ogrzewanie budynków przez zastosowanie pomp ciepła będzie dużo tańsze. Termomodernizacja tych obiektów przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla na terenie gminy oraz pozwoli na ograniczenie strat ciepła
w wymienionych obiektach. Kwota, jaka została przyznana gminie Stoszowice przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynosi 2,2 mln zł, przy czym całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na 3,1 mln zł.

 


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony