Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Projekt "Góry Sowie przyjazne rowerzystom - transgraniczne trasy rowerowe"
 
Projekt współfinansowany ze œśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis "Przekraczamy Granice"
Projekt: "Góry Sowie przyjazne rowerzystom - transgraniczne trasy rowerowe"
Całkowity koszt mikroprojektu wynosi 9 946,60 EUR
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Mikroprojektu wynosą 9 946,60 EUR
Dofinansowanie Mikroprojektu do kwoty 8 454,61 EUR
Celem projektu jest popularyzacja tras rowerowych, które przyczyniają się do rozprzestrzenienia wśród mieszkańców obu stron - polskiej i czeskiej - sportu, turystyki i rekreacji. Nowe trasy rowerowe, które będą połączone z trasami gmin Bardo i Złoty Stok, podniosę atrakcyjność transgranicznych tras rowerowych. 
Projekt obejmuje koncepcję i wyznaczenie nowej trasy rowerowej typu "singeltrack" od Przełęczy Gołębiej do Przełęczy Wilczej. W 2014 r. powstała Strefa MTB Sudety, strefa posiada 497 km oznakowanych tras rowerowych utworzonych na terenie 8 gmin, na terenie naszej gminy utworzono ok. 68 km tras. Jest to największy i pierwszy tego typu obszar w Polsce górskich tras rowerowych, jednolicie oznakowany. Strefa MTB Sudety obejmuje swoim zasięgiem tereny od Przełęczy Srebrnej do Mieroszowa. W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć koncepcję trasy typu "singeltrack", która docelowo będzie łączyć się z trasami rowerowymi w gminach Bardo i Złoty Stok, ta sieć tras po stronie polskiej, łączyć się będzie z trasami po stronie czeskiej. W ramach projektu wykonane będą również ulotki promocyjne oraz reklama na bilbordach po obu stronach granicy.
Bilbord wykonany w ramach projektu

Ulotka promocyjna wykonana w ramach projektu

Trwałość projektu
Ulotka promocyjna 2016 r.
 
http://www.strefamtbsudety.pl/
http://www.pmbike-experts.pl/trasy-mtb/
https://www.facebook.com/trasy.enduro.srebrna.gora/

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony