Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny: Ulryka, Bonawentury, Kamila

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Projekty finansowane z budżetu państwa

Projekty współfinasowane przez Lasy Państwowe

Projekty współfinansowane z budżetu województwa

Stanowiska

Władze Gminy:

Pełniąca obowiązki Wójta Gminy
Katarzyna Ruszkowska
tel. 74 816 45 19
e-mail: wojt@stoszowice.pl

Skarbnik Gminy    
Agnieszka Benedyk
tel.
e-mail: skarbnik@stoszowice.pl

Sekretarz Gminy (IOD, koordynator ds. dostępności)
Robert Sarna
tel. 74 816 45 11
e-mail: sekretarz@stoszowice.pl


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Sekretarz Gminy
Robert Sarna   
tel. 74 816 45 11
e-mail: sekretarz@stoszowice.pl

 

Sekretarka, Archiwista:
Alicja Wolan
tel. 74 816 45 10
e-mail: gmina@stoszowice.pl

Inspektor ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy
Jolanta Borgula   
tel. 74 816 45 13
e-mail: obywatel@stoszowice.pl

Inspektor ds. kadr i płac
Ewelina Złocka
tel. 74 816 45 26
e-mail: kadry@stoszowice.pl

Młodszy referent ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

Anna Tuła  
tel. 74 816 45 33
e-mail: dg@stoszowice.pl

Informatyk Urzędu (ASI)
Jakub Urbaś    
tel. 74 816 45 14
e-mail: info@stoszowice.pl


 

Referat Planowania i Finansów:

Skarbnik Gminy
Agnieszka Benedyk  
tel.
e-mail: skarbnik@stoszowice.pl

Główny Księgowy

tel. 74 816 45 21
e-mail: agnieszka@stoszowice.pl

Starszy specjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy
Małgorzata Kucharska
tel. 74 816 45 38

e-mail: promocja@stoszowice.pl


Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Aneta Wolan-Tomczyk          
tel. 74 81-64 - 570    
e-mail: aneta.wolan@stoszowice.plInspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Renata Szmigiel
tel. 74 816 45 28
e-mail: podatki@stoszowice.pl

Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Jolanta Jasiczek
tel. 74 816 45 18
e-mail: jolanta@stoszowice.pl


 

Referat Rozwoju:

Kierownik Referatu Rozwoju
Małgorzata Chmiel
tel. 74 816 45 30
e-mail: malgorzata.chmiel@stoszowice.pl


Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami
Elżbieta Piątek
tel. 74 816 45 17
e-mail: elzbieta.piatek@stoszowice.pl

Pracownik ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Lucyna Borgula
tel. 74 816 45 32
e-mail: lucyna.borgula@stoszowice.pl

Podinspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej
Anna Badecka
tel. 74 816 45 22
e-mail: a.badecka@stoszowice.pl 

Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych

tel. 74 816 45 23
e-mail:budownictwo@stoszowice.pl

    
Referent ds. geodezji i gospodarki gruntami
Magdalena Jakowska
tel. 74 816 45 37
e-mail: m.jakowska@stoszowice.pl 


Pomoc administracyjna
Marta Więckowska
tel. 74 816 4697
e-mail: m.wieckowska@stoszowice.pl 

 

 


Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Inkubator Przedsiębiorczoście Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Projekty finansowane z budżetu państwa
bulletin
Przebudowa drogi w Grodziszczu
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Projekty współfinansowane z budżetu województwa
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony