Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej, wszelkie uwagi i błędy można zgłaszać na adres admin@stoszowice.pl || Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: niedziela, 15 lipca 2018. Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZAWIADOMIENIE O SESJI
2017-07-13 13:53:21

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Stoszowice na dzień 14 lipca 2017 r. (piątek), godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a./ w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice,
b./ w sprawie zmiany zmiany budżetu gminy na rok 2017,
c./ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
d./ w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy Stoszowice
/-/ Aleksandra Tanona


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice 2017
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony