Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: środa, 28 września 2022. Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

Dodatek węglowy Informacja dla mieszkańców Gminy Stoszowice
2022-08-22 10:33:43

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w  Ośrodku Pomocy   Społecznej w Stoszowicach  92 w godzinach:

poniedziałek - czwartek od 8:00 do 15:00
piątek  od 8:00 do 13.00   
 
Komu przysługuje dodatek węglowy?
 
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe  - zasilane paliwami stałymi, zgłoszone lub  wpisane  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
 
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1.osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2.osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
 
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia
30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jak należy wypełnić wniosek o dodatek  węglowy:

* Wniosek Wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI
* Organ do którego jest składany wniosek o wypłatę dodatku węglowego WÓJT  GMINY STOSZOWICE
* W formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ciepła .Wskazane przez nas źródło powinno być wcześniej wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie rozpatrywania wniosków.
* Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane dane są prawdziwe.

Plik do pobrania:
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego PDF - POBIERZ
Wniosek o wypłatę dodatku węglowegoDOC - POBIERZ


Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. (Dz. U. 2022 poz.1712)

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach  oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Stoszowicach.


Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:
74-8-164-611
74-8-164-555
74-8-164-524


Pobierz załączniki:

Wniosek dodatek węglowy DOC
Pobierz plik [0.11MB]

Wniosek dodatek węglowy PDF
Pobierz plik [0.21MB]

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony