Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 18 sierpnia 2022. Imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Szczepienia przeciw COVID-19

ZAWIADOMIENIE O SESJI Rady Gminy w dniu 12.08.2022 r
2022-08-04 17:22:13

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz  15 i § 16 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice  (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. (piątek) o godzinie  15:00,  w  sali konferencyjnej Urzędu Gminyodbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Stoszowice:

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach o wynikach wyborów w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.
 4. Wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór Radnego i złożenie ślubowania przez Radnego.
 5. Uzupełnienie składu radnego w składach komisji resortowych Rady Gminy Stoszowice.
 6. Informacja Wójta Gminy Stoszowice z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Budżetowej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członkówKomisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Skarg , Wniosków i Petycji.
 11. Informacja członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, stałej Komisji rady gminy o wyborze przewodniczącego KomisjiOświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
 12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
 14. Wolne wnioski i głosy.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
SIP Stoszowice
bulletin
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
ePUAP
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony