Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: czwartek, 04 marca 2021. Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 16.02.2021
2021-02-15 19:41:35

Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia  2019 r.  w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907)art. 15zzzi ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) uprzejmieinformuję, że  16 lutego (wtorek) godz.16:00  w formie zdalnej (online) odbędzie się posiedzenie zdalne połączonych komisji .

Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stoszowice.
3) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.
4) Wolne wnioski i głosy.
5) Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Józefiak

Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia  2019 r.  w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907)art. 15zzzi ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) uprzejmieinformuję, że  16 lutego (wtorek) godz.16:00  w formie zdalnej (online) odbędzie się posiedzenie zdalne połączonych komisji .

 

Proponowany porządek obrad:

1)      Otwarcie komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Stoszowice.

3)      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Stoszowice.

4)      Wolne wnioski i głosy.

5)      Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                     (-)

                                                                                                           Marcin Józefiak 

 


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Dolnośląskie Innowacje. 30 lat samorządności. 20 lat województwa
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony