Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Dzisiaj jest: piątek, 04 grudnia 2020. Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
2020-11-06 14:47:07

Zgodnie z wymogami uchwały Nr VI/38/2010 Rady Gminy Stoszowice z dnia 09 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2010 r. Nr 196, poz. 3011) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), Wójt Gminy Stoszowice przeprowadzi konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Do udziału w konsultacjach są uprawnione podmioty  i organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), działające lub zamierzające prowadzić działalność statutową na terenie Gminy Stoszowice lub na rzecz mieszkańców Gminy Stoszowice.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska uprawnionych podmiotów, w zakresie projektu programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków.

Konsultacje polegają m.in. na wypełnieniu formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice  z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz wyrażeniu przez organizacje i podmioty uprawnione, opinii na jego temat.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do dnia 20 listopada 2020 r., do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stoszowice, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice  lub też przesłać na adres: gmina@stoszowice.pl

Szczegółowe informacje dot. konsultacji znajdują się w BIP – zakładka pn. „Organizacje pozarządowe”.


Galeria - URZĄD

Klauzula informacyjna
bulletin
Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Powszechny Spis Rolny
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Wybory Prezydenckie 2020
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony