Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: piątek, 10 lipca 2020. Imieniny: Sylwany, Witalisa, Antoniego

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 23.06.2020
2020-06-22 17:34:34

Na podstawie § 12 pkt 8 oraz § 52 ust. 1 Statutu Gminy Stoszowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 2907), uprzejmie informuję, że 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Świetlicy Wiejskiej  w Stoszowicach  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Stoszowice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stoszowice za 2019 rok – załącznik  nr 1.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stoszowice z wykonania budżetu za 2019 rok – załącznik nr 2.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok – załącznik  nr 3.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice – załącznik nr 4.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 –
załącznik nr 5.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku energetycznego – załącznik nr 6.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego – załącznik nr 7.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji
dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości – załącznik nr 8.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Stoszowice – załącznik nr 9.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  w Gminie Stoszowice, w roku szkolnym 2020/2021 – załącznik nr 10.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski i interpelacje.
14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory Prezydenckie 2020
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony