Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: wtorek, 21 maja 2019. Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
2019-03-11 13:34:29

Uprzejmie informuję, że 13 marca 2019 roku (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy Stoszowice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2019 roku.
3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice.
5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za gospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Stoszowice.
6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
9. Omówienie gminnej gospodarki nieruchomościami w  zakresie dotyczącym lokali i zasobu mieszkaniowego.
10. Sprawy różne.
11. Wnioski i interpelacje.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Parlamentu Europejskiego
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Wybory samorządowe 2018
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony