There are a lot of beautiful girls who will choose several remy human hair extensions review at home, whether they are long hair fluttering or other hairstyles, they will choose several models for matching clothing and styling anytime, anywhere. Even though lace front wigs are more popular at present because the price is cheaper, there are more and more people prefer remy human hair extensions full lace wigs, because full lace wigs are more natural and comfortable to wear. Since full lace wigs are high value, we need to take good care of them to keep longer span life.When using products on synthetic hair, it is essential to do your research. Synthetic fiber is not as resilient as human hair wigs for black women human hair and requires a different form of care. If you use products that are created for synthetic hair, you will not only have fantastic results, but also extend the life of your synthetic wig
Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: sobota, 17 sierpnia 2019. Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 13.02.2019
2019-02-06 17:58:32

Uprzejmie informuję, że 13 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice odbędzie się IV sesja Rady Gminy Stoszowice.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla osób wyróżnionych za reprezentowanie i promowanie Gminy Stoszowice.
4. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2018 r.
5. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2019.
7. Podjecie uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących uchwalenia statutu Gminy Stoszowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania :”Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata  2019 – 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach  i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II- część A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy  na 2019 rok.
14. Sprawy różne.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marcin Józefiak


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Wybory do Sejmu i Senatu
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
DFR
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony