Urząd Gminy Stoszowice | Tel.: 74 816 45 10 e-mail: gmina@stoszowice.pl
Uwaga:
Witamy na nowej stronie internetowej. Pamiętaj o możliwości korzystania z MOBILNEGO SYSTEMU INFORMACJI
Dzisiaj jest: wtorek, 19 marca 2019. Imieniny: Józefa, Bogdana

GMINA STOSZOWICE

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

POLECAMY

BIULETYN INFORMACYJNY

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Kamery na żywo

Stacje pogodowe

Obrady Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SESJI RADY GMINY STOSZOWICE w dniu 05.09.2018 r.
2018-08-31 10:32:56

Uprzejmie informuję, że 5 września 2018 roku (środa) o godzinie 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Stoszowice odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stoszowice.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.   
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Rudnicy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.   
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Stoszowice.
9. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.
10. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Aleksandra Tanona


Galeria - URZĄD

Biuletyn Informacji Publicznej
bulletin
Klauzula informacyjna
bulletin
Dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy
bulletin
Lokalny Program Rewitalizacji
bulletin
Przedsiębiorcy
bulletin
Droga Gminna Srebrna Góra
bulletin
Projekty Unijne
bulletin
Prezentacja Projektów AGROREG SA
bulletin
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice"
bulletin
Informacje dotyczące wywozu i selekcji nieczystości stałych
bulletin
Wybory samorządowe 2018
bulletin
Zbiórka selektywna - podział
bulletin
Instrukcja ARGO
bulletin
​GMINNY OŚRODEK KULTURY
bulletin
System informacji gminnej
bulletin
ePUAP
bulletin
Aleja Czereśniowa - Zielona Akcja
bulletin
Poprzednia wersja strony
bulletin
Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice
bulletin
Sesje Rady Gminy Online
bulletin
Biuletyn Informacyjny
Sowiogórskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Infanterie - Regiment von Alvensleben (No. 33) Srebrna Góra
Czytaj więcej
Do góry strony